Generaladvokaten

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Krigsadvokatene for Sør-Norge

Generaladvokatembetet er militær påtalemyndighet og utøver rådgivning til og legalitetskontroll med utøvelsen av disiplinærmyndigheten i Forsvaret. Embetet har kontorlokaler i Oslo og Bodø. Embetet ledes av generaladvokat Sigrid Redse Johansen.

 

Kontoret er betjent i kontortiden. Utenom kontortid, kontakt militærpolitiet på telefon 915 03 003 dersom det gjelder hendelser i Forsvaret. Ved andre saker, kontakt generaladvokat Sigrid Redse Johansen på mobil 986 41 566.