Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Generaladvokatembetet benytter to kontorlokaler, ett på Egertorget i Oslo, der Krigsadvokatene for Sør-Norge er samlokalisert med Generaladvokaten, og ett i Bodø, der Krigsadvokatene for Nord-Norge er lokalisert. 

Kontoret er betjent i kontortiden. Utenom kontortid, kontakt militærpolitiet på telefon 915 03 003 dersom det gjelder hendelser i Forsvaret. Ved andre saker, kontakt generaladvokat Sigrid Redse Johansen på mobil 986 41 566