Generaladvokaten

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50 
Militær telefon: 051 05 6 81
E-post: post@generaladvokaten.no

 

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Besøksadr.: Luftforsvarets base Bodø, ledelsesbygget
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo 
Telefon: 755 78 582
Militær telefon: 056 58 582
Faks: 75 57 85 85
 

Krigsadvokatene for Sør-Norge

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50 
Militær telefon: 0510 56 81