Generaladvokaten

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50 
E-post: post@generaladvokaten.no

 

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Besøksadr.: Luftforsvarets base Bodø, ledelsesbygget
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo 
Telefon: 22 70 87 50 
 

Krigsadvokatene for Sør-Norge

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50