Fredag 16. februar arrangeres det militærjuridisk kontaktmøte hvor førstekrigsadvokat ved Generaladvokatembetet, Bødvar Ingvarsson, vil holde et foredrag om Forsvarets bruk av makt mot enkeltmennesket i krig. Foredraget er knyttet til førstekrigsadvokatens arbeid med sin doktorgradsavhandling. 

Møtet avholdes i Generaladvokatembetetes lokaler på Egertorget i Oslo. Lokalet er åpent fra klokken 12:30 med enkel servering. 

Lokalet har begrenset med plass, og vi ber derfor om at du melder deg på i forkant av arrangementet.


Vel møtt!
 

Oppsatte datoer for fredagsmøter vår 2024

26. januar - Rogier Bartels om ICCs etterforskning i Ukraina og Palestina. 
 

16. februar - Førstekrigsadvokat Bødvar Ingvarsson om Forsvarets bruk av makt mot enkeltmennesket i krig
 

5. april - foredragsholder vil bli annonser senere
 

24. mai - foredragsholder vil bli annonsert senere
 

7. juni - foredragsholder vil bli annonsert senere