Om embetet

Generaladvokatembetet ledes av konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen.

Embetets historikk går tilbake til 1646. For ytterligere informasjon klikk her.