Velkommen til det siste fredagsmøtet før sommeren - og det siste fredagsmøtet i sin nåværende form. Fra og med 1. juli avvikles Generaladvokatembetet som etat og dette blir embetets siste møte i partnerskap med Norsk militærjuridisk forening. 

For anledningen vil fredagsmøtet 7. juni bestå av en “Generaladvokat potpurri”, der generaladvokatene gjennom de siste årene vil bidra med sine refleksjoner og historier. 

Møtet avholdes i generaladvokatens lokaler på Egertorget i Oslo.
Dørene åpner klokken 12:30 med enkel servering, og arrangementet starter klokken 13:00. 
Det er begrenset med plass, så vi ber om at du melder deg på ved å legge inn navn, e-post og virksomheten du tilhører i skjemaet under.

Velkommen! 
 

Oppsatte datoer for fredagsmøter vår 2024

26. januar - Rogier Bartels om ICCs etterforskning i Ukraina og Palestina. 
 

16. februar - Førstekrigsadvokat Bødvar Ingvarsson om Forsvarets bruk av makt mot enkeltmennesket i krig
 

19. april (ny dato)- Generalmajor Henning Frantzen om ny langtidsplan for forsvarssektoren
 

24. mai - AVLYST
 

7. juni - Generaladvokat potpurri - generaladvokatene gjennom de siste årene vil bidra med refleksjoner og historier