Fredag 19. april arrangeres det militærjuridisk kontaktmøte hvor generalmajor Henning Frantzen vil holde et foredrag om ny langtidsplan for forsvarssektoren som ble lagt frem 5. april. Frantzen er til daglig sjef for avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanledding i Forsvarsdepartementet. 

Møtet avholdes i Generaladvokatembetetes lokaler på Egertorget i Oslo. Lokalet er åpent fra klokken 12:30 med enkel servering. 

Lokalet har begrenset med plass, og vi ber derfor om at du melder deg på i forkant av arrangementet.


Vel møtt!
 

Oppsatte datoer for fredagsmøter vår 2024

26. januar - Rogier Bartels om ICCs etterforskning i Ukraina og Palestina. 
 

16. februar - Førstekrigsadvokat Bødvar Ingvarsson om Forsvarets bruk av makt mot enkeltmennesket i krig
 

19. april (ny dato)- Generalmajor Henning Frantzen om ny langtidsplan for forsvarssektoren
 

24. mai - foredragsholder vil bli annonsert senere
 

7. juni - foredragsholder vil bli annonsert senere