Fredag 17. november arrangeres det militærjuridisk kontaktmøte hvor vi får besøk av advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet som vil holde et foredrag om straff skapet bedre skipssikkerhet? 

Møtet avholdes i Generaladvokatembetetes lokaler på Egertorget i Oslo. Lokalet er åpent fra klokken 12:30 med enkel servering. 

Lokalet har begrenset med plass, og vi ber derfor om at du melder deg på i forkant av arrangementet.


Vel møtt!
 

Program høst 2023

25. august - statsadvokat ved NAST Frederik Ranke om folkerettslige problemstillinger i fremmedkrigersakene og andre terrorsaker

 

22. september - avdelingsdirektør Severin Vikanes om Prop. 133 L (2022-2023) Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)
 

20. oktober - jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit om krigen i Midtøsten og humaniterretten

 

 17. november - advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet om straff skaper bedre skipssikkerhet?

 

 8. desember - John Hoddevik leder en arbeidsgruppe som skal foreslå implementering av skipssikkerhetsloven i forsvarssektoren. Han vil holde et foredrag om temaet.