Fredag 10. januar 2020: Sigrid Redse Johansen ble i statsråd fredag utnevnt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet med virkning fra det tidspunktet departementet. Redse Johansen har vært konstituert som generaladvokat siden 1. mai 2018 og kommer fra jobb som førsteamanuensis i folkerett og operasjonell rett ved Forsvarets høgskole.