FOREDRAG VÅREN 2020 - PROGRAM

Følgende foredrag blir arrangert i samarbeid mellom Generaladvokatembetet og Norsk militærjuridisk forening våren 2020:

Klikk her for å åpne dokumentet KONTAKT2020-1

Fredag 10. januar 2020: Sigrid Redse Johansen ble i statsråd fredag utnevnt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet med virkning fra det tidspunktet departementet bestemte.

Redse Johansen har vært konstituert som generaladvokat siden 1. mai 2018 og kommer fra jobb som førsteamanuensis i folkerett og operasjonell rett ved Forsvarets høgskole.

.

Se link Pressemelding 10.01.2020 Justis- og beredskapsdepartementet