Notatet er en revidert versjon av notatet som ble sendt ut som vedlegg til Riksadvokatens pålegg og anvisninger for øvelsen Trident Juncture, RA-2018-92. Revisjonen består av enkelte endringer i den foreslåtte handlingsplan for kontakten mellom politi- og påtalemyndighet og Forsvaret (kontaktpunktet i Forsvaret er avklart med Forsvarsdepartementet og Forsvaret) og oppdaterte henvisninger til ny lovgivning. Spørsmål om notatet kan rettes til Generaladvokatembetet på tlf.: 22708750

Klikk på lenkene nedenfor for å åpne dokumentene: 

2020-01 Notat om spesielle rettsligeforhold ved allierte milit.

Vedlegg til II nr. 4.3

Vedlegget på engelsk