Ledige stillinger

Vikariat som krigsadvokatfullmektig ved Den militære påtalemyndighet

Det er ledig et vikariat på ett år som krigsadvokatfullmektig ved Krigsadvokatene for Nord-Norge med tjenestested i Oslo. Arbeidsoppgavene vil i særlig grad bestå i å legge planer for Generaladvokatembetets rolle i krig. Dette arbeidet utføres i samråd med Forsvaret, Riksadvokaten og andre berørte myndigheter. I tillegg må det påregnes saksbehandling av enkeltsaker og administrative gjøremål. Det må påregnes en del reisevirksomhet, blant annet til embetets kontor i Bodø.


Type stilling

Vikariat


Antall stillinger

1


Krav til kompetanse/klarering

Cand.jur. eller mastergrad i rettsvitenskap.

Sikkerhetsklarering: HEMMELIG

Ønsket kompetanse

Erfaring i tilknytning til militære operasjoner.

Erfaring fra politi- og påtalemyndighet.


Arbeidssted

Oslo/Bodø


Søknadsfrist

1. mars 2019


Stilling ledig fra

1. mai 2019


Kontaktpersoner

Førstekrigsadvokat Joachim Nordgreen, Telefon: 227 08 750