Ved Generaladvokatembetet er det ledig en fast stilling som førstekrigsadvokat, med tiltredelse 1. august 2021 eller etter avtale. Stillingen er ved Krigsadvokatene for Sør-Norge med tjenestested i Oslo. Søknadsfrist 03.02.21. For fullstendig stillingsbeskrivelse se Jobbnorge.no og Nav.no. Ved spørsmåk om stillingen ta kontakt med Generaladvokat Sigrid Redse Johansen på telefon 22 70 87 50