Det er for tiden ett ledig vikariat som førstekrigsadvokat ved Krigsadvokatene for Sør-Norge. 

Utlysningsteksten finnes her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/184240/vikariat-som-foerstekrigsadvokat-ved-krigsadvokatene-for-soer-norge#?p=1&reset=1

Spørsmål om stillingen kan rettes til generaladvokat Sigrid Redse Johansen på tlf. 22708750