Kontakt

Generaladvokaten

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo

Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50 
Militær telefon: 51 05 6 81
Faks: 22 41 94 84
E-post: post@generaladvokaten.no


Krigsadvokatene
for Nord-Norge

Besøksadr.: Luftforsvarets base Bodø, ledelsesbygget

Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo 
Telefon: 755 78 582
Militær telefon: 56 58 582
Faks: 75 57 85 85
E-post: post@kanord.no

 

Krigsadvokatene for Sør-Norge

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50 
Militær telefon: 510 56 81
Faks: 22 41 94 84
E-post: post@kasor.no