Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Forsvarsdepartementet om endring i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret:
Les generaladvokatens høringsinnspill her

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endring i rettskretsene og domstolloven:
Les generaladvokatens høringsinnspill her

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny våpenforskrift mv.:
Les generaladvokatens høringsinnspill her

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Forsvarsdepartementets forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktforskriften:
Les generaladvokatens høringsinnspill her

Generaladvokaten har inngitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19:
Les generaladvokatens høringsinnspill her