I revisjonen av 16. november 2020 ble det lagt til to nye kapitler. Ett om behandlingen av saker som gjelder mobbing og seksuell trakassering, og ett om narkotikasaker. Det er også foretatt enkelte justeringer som følge av endringer i Forsvarets eget regelverk.

 

I den nyeste revisjonen av 3. januar 2022 er det to forhold som er lagt til: et kapittel om behandlingen av disiplinærsaker som gjelder vådeskudd, og et kapittel om behandlingen av disiplinærsaker som gjelder fraværssaker. Ut over dette er det kun foretatt mindre, redaksjonelle endringer i veilederen. Deriblant som følge av at Forsvarets bestemmelse for rusforebyggende arbeid er opphevet.