Lenker

Militær strafferett:
Militær straffelov av 1902 (Lovdata)

Straffeprosessloven av 1981, se § 463 flg. (Lovdata)

Påtaleinstruksen av 1985 (Lovdata)


Militær disiplinærrett:

Militære disiplinærlov av 1988 (Lovdata)

Forskrift om militær disiplinærmyndighet av 1988 (Lovdata)


Militær politimyndighet:

Lov om militær politimyndighet av 1988 (Lovdata)

Forskrift om militær politimyndighet av 1993 (Lovdata)


Annen relevant lovgivning:

Forsvarsloven av 2016 (Lovdata)

Rekvisisjonsloven av 1951 (Lovdata)Lov om internerte militære av 1916 (Lovdata)
Lov om prisereglar og prisedomstolar av 1947 (Lovdata)

Lov om forsvarsviktige oppfinnelser av 1953 (Lovdata)

Lov om inspeksjoner av styrker i Europa (Lovdata)

Lov om konvensjon om kjemiske våpen av 1994 (Lovdata)

Lov om kontroll med hemmelige tjenester av 1995 (Lovdata)

Etterretningstjenesteloven av 1998 (Lovdata)

Lov om Konvensjonen mot antipersonellminer av 1998 (Lovdata)

Lov om forbod mot samkvem med fienden av 1950 (Lovdata)

Fiendegodsloven av 1950 (Lovdata)

Lov om adgang til rekvisisjon av skip av 1952 (Lovdata)

Lov om statsbidrag til skytebaner av 1974 (Lovdata)

Helseberedskapsloven av 2000 (Lovdata)

Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt av 2000(Lovdata)

Sivilbeskyttelsesloven av 2010 (Lovdata)

Næringsberedskapsloven av 2011 (Lovdata)

Beredskapsloven av 1950 (Lovdata)

Lov om krigsdeltagelse i fremmed land av 1937 (Lovdata)

Lov om forbud mot frakt av våpen m.m. av 1937 (Lovdata)
Lov om Norges Krigsskaderåd av 1951 (Lovdata)
Krigsskadeerstatningsloven av 1953 (Lovdata)

Krigsskadestønadsloven av 1954 (Lovdata)

Varekrigsforsikringslova av 2003 (Lovdata)

Penalty for jihadist in Syria - Jurisdiction

Supreme Court Rules It Has Universal Jurisdiction over Foreigners' Prior Terrorist Acts Abroad

Dokumenter